månadsarkiv: mars 2013

Det visuella blir allt viktigare med Facebooks nya tidslinje

Den 7 mars gick Marc Zuckerberg ut med att Facebook är på väg att rulla ut en ny tidslinje från och med nu, det kan ni läsa här i en artikel från Mashable. En av nyheterna med detta är att det visuella kommer att bli allt viktigare. Detta tycker jag är ganska intressant för redan 2007 skrev jag och min studentkollega vår D-uppsats i ämnet marknadsföring, och den handlade om visuella elementens påverkan på konsumenters köpbeslut (läs uppsatsen här).

Vi kom bland annat fram till att företag behöver se över vad de egentligen kommunicerar och hitta det som kännetecknar dem och vad de är unika på. Vi rekommenderade även att företagen ser över hur det överensstämmer med vad konsumenterna associerar med produkten och vad de efterfrågar och sammanföra detta.

Facebooks ändring i tidslinjen kommer att kräva att företag fokuserar på var de står visuellt och börjar bevaka mer vilka typer av inlägg, bilder och dylikt som ger mest effekt hos konsumenterna för att få mer gillare till sidan. Jag ser framemot att se den nya tidslinjen och vad det kommer att resultera i.

Den nationella besöksstrategin – en vision för år 2020

I och med att jag normalt sett jobbar inom besöksnäringen och just nu arbetar med ett marknadsprojekt på mitt ordinarie jobb, så tyckte jag att det var viktigt att läsa igenom den nationella besöksstrategin. Visionen för 2020 är enligt strategin att fördubbla omsättningen inom besöksnäringen samt öka antalet exportmogna destinationer.

Även om jag i det här projektet jobbar med en del av en destination så tycker jag att det är viktigt att förstå vilken riktning man ska gå mot som land för att ge ett samlat intryck och ett tydligt varumärke till de potentiella besökarna. Det blir då enklare att välja vilka steg man ska ta som turistföretag för att nå dit år 2020.

I strategin nämner man också det som jag berört lite i mitt tidigare inlägg ”Sociala medier är kul!”, att det är viktigt att ställa sig frågorna: vilka typer av upplevelser är resenärerna intresserade av, vilka budskap lyssnar de på, genom vilka kanaler når vi dem? Dessa frågor är grunden för en effektiv marknadsföring. Den nationella besöksstrategin kan ni läsa här: http://www.strategi2020.se/