Portfolio

Nedan följer ett urval ur min portfolio (sidan uppdateras):

Uppsatser/krönikor med mera

D-uppsats    Marknadsföring

Luleå Tekniska Universitet – Visuella elements påverkan på konsumenters köpbeslut

C-uppsats    Marknadsföring

Luleå Tekniska Universitet – Feedback ur ett ledningsperspektiv

Foto/film med mera

Filmprojekt – Summer nights are lighter in Abisko

Statistuppdrag

Andra Åket tv-serie som visats hösten 2018, avsnitt 4,5 och 8. Inspelat i Björkliden under 2018

Andra Åket, våren 2019

Sociala medier

Administratör för flertalet Facebook och Instagramsidor (pågår)

Evenemang

Midsommarfirande – Daniel Wikslund med gäster (HiLLa, Orkester Semester, Fanny Kivimäki, Helena Ritzén)

Konsert med Moivi på Aurora Sky Station

Intervjuer

New York Times

https://www.nytimes.com/2019/02/11/travel/northern-lights-tourism-in-sweden.html. 

Swedish Lapland / Kiruna Lapland – Destination Brochure

Uppsats ”En resa till Abisko…”

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:944455/FULLTEXT01.pdf